" Farkındalık ve Markalaşma Adına "
balevi_slider_01.jpg balevi_slider_02.jpg balevi_slider_03.jpg balevi_slider_04.jpg balevi_slider_05.jpg balevi_slider_06.jpg balevi_slider_07.jpg balevi_slider_08.jpg

ARICILIK

ari_kovani_eski

Arıcılık gerek insan yaşamı üzerine olumlu etkileri ve gerekse ekonomik önemi nedeniyle, geçmişten bugüne değin ilgi çeken uğraşı dalı olmuştur. Hızla değişen dünyada gün geçtikçe insan sağlığına verilen önem artarken, doğal ürünlere özellikle arı ürünlerine yönelim hızla artmaktadır. Kaldı ki bal arısı yabani ve kültür bitkilerinin yaklaşık % 85'inin temel tozlayıcısıdır. Bu şekilde bitkisel üretim ve çeşitliliğe katkısı kendi ürün değerinin yaklaşık 15 katıdır. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi kırsal kalkınmada rol oynayan arıcılık ülkemizde de son yıllarda önemli gelişmeler göstermiştir.