" Farkındalık ve Markalaşma Adına "
balevi_slider_01.jpg balevi_slider_02.jpg balevi_slider_03.jpg balevi_slider_04.jpg balevi_slider_05.jpg balevi_slider_06.jpg balevi_slider_07.jpg balevi_slider_08.jpg

ARICILIK

Dünya Koloni Varlığı ve Bal Üretimi

ari_kovanlari

Dünyada 65,4 milyon koloni ile 1,5 milyon ton bal üretilmektedir. Bu üretim dalı içerisinde Türkiye yaklaşık 5 milyon koloni varlığı ile Çin’den sonra 2.sırada yer alırken,82.003 ton bal üretimi ile Çin ve Arjantin’den sonra 3. sırada yer almaktadır (Çizelge1). Koloni başına düşen verim sıralamasında Çin 46,4 kg ile birinci sırada iken, Türkiye 17,8 kg ile 6. Sıradadır. TÜİK(2010) verilerine göre ise Türkiye’de 5,6 milyon koloni ile 81.114 ton bal üretimi gerçekleşmiştir.

Çizelge 1. Dünya Bal Üretiminde Önemli Bazı Ülkelerin Koloni Sayıları ve Bal Üretim Miktarları (2009)
ÜlkelerKoloni VarlığıÜlkelerBal Üretimi (Ton)Koloni Başına Düşen Bal Miktarı (kg)
1 Çin 8.777.150 Çin 407.367 46,4
2 Türkiye 5.339.220 Arjantin 83.121 15,6
3 Etiyopya 4.598.230 Türkiye 82.003 17,8
4 İran 3.500.000 Ukrayna 74.000 21,1
5 Rusya 2.975.620 ABD 65.366 22,0
6 Arjantin 2.970.000 Meksika 56.071 18,9
7 Tanzanya 2.700.000 Rusya 53.598 19,9
8 Kenya 2.510.000 Hindistan 43.865 17,5
9 İspanya 2.425.000 Etiyopya 40.688 16,8
10 ABD 2.400.000 Brezilya 38.765 16,2
Dünya 65.381.948 1.535.194 23,5

Dünya arıcılık verileri ile Türkiye verilerini karşılaştırdığımızda 1990 yılından bu güne yaklaşık koloni varlığında luk bal, üretiminde % 30 luk bir artış söz konusudur. Türkiye’ de ise koloni miktarında ve bal üretimine yaklaşık % 62 lik bir artış söz konusudur. Türkiye’ nin 1990’ dan 2009 yılına dünya koloni varlığının artışındaki payı 5 iken ne yazık ki bal üretimindeki artışındaki payı % 8 dir.

ari_kovani_ic_gorunum

Dünya Arıcılık VerileriTürkiye Arıcılık Verileri
YıllarKoloni Sayısı (Adet)Bal Üretimi (Ton)Bal Verimi (Kg/Koloni)Koloni Sayısı (Adet)Bal Üretimi (Ton)Bal Verimi (Kg/Koloni)
1990 59.637.916 1.180.615 19,8 3.283.460 51.286 15,6
1995 56.358.230 1.158.081 20,5 3.916.040 68.620 17,5
2000 59.376.471 1.254.830 21,1 4.267.120 61.091 14,3
2005 63.617.559 1.402.871 22,1 4.590.010 82.336 17,9
2009 65.381.948 1.535.194 23,5 5.339.220 82.003 15,4