" Farkındalık ve Markalaşma Adına "
balevi_slider_01.jpg balevi_slider_02.jpg balevi_slider_03.jpg balevi_slider_04.jpg balevi_slider_05.jpg balevi_slider_06.jpg balevi_slider_07.jpg balevi_slider_08.jpg

ARICILIK

Anonim, 2011. Muğla Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları.

Anonim, 2012. http://www.fao.org/faostat

Anonim, 2012. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=46&ust_id=13

Çiftçi, N, 2012. Marmaris Tarım İlçe Müdürlüğü Kayıtları (kişisel görüşme)

Doğaroğlu M, Pekel E,1982. Türkiye'de Yetiştirilen Önemli Arı Irk ve Tiplerinin "Çukurova Bölgesi" Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, 13(3–4):46–60.

Doğaroğlu M, Özder M, Polat C, 1992. Türkiye'deki Önemli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Irk ve Ekotiplerinin Trakya Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması. Tr. J. Of Vet. and Animal Sci. 16; 403-414.

Doğaroğlu M, Yücel B, Kösoğlu M, 2005. Comparison of The Performances of Important Honey Bee (Apis mellifera L.) Races and Ecotypes in Different Regions of Turkey. Apimondia Beekeeping Congress.21–25.August.2005. Dublin, Ireland. p.40.

Erginoğlu, S.2012. MAYBİR, Verileri.

Fıratlı Ç, Genç F, Karacaoğlu M, Gençer HV, 1997. Türkiye Arıcılığının Karşılaştırmalı Analizi Sorunlar-Öneriler. Türkiye Mühendisleri V. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Ankara, S:811-825.

Güler A, 1999. Türkiye'nin Bazı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinde Verimi Etkileyen Morfolojik Ve Fizyolojik Karakterler Üzerinde Araştırmalar. Tr.J.Vet. Anim. Sci. 23: 2 (393–399).

Güler A, Kaftanoğlu O,1999. Türkiye'deki Önemli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Irk ve Göçer Arıcılık Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması. Tr.J. Vet.Anim. Sci.: 3(577-581).

Kaftanoğlu O,2001. Bal Arılarında Irk Kavramı ve Irk Seçimi.Uludağ Arıcılık Dergisi. 1(3):11-20.

Kösoğlu M, 2007. Ege Bölgesinde Arıcılık. Ege Bölgesi Arıcılık Semineri.15-16 Şubat, İzmir. Bildiri Kitapçığı Sayfa; 41-45.

Kösoğlu, M., Yücel, B., Saner, G., Doğaroğlu, M. Türkiye Arıcılığının Güncel Durum Analizi. Hasad Hayvancılık Dergisi, 281,52-61.2008.

Mc Gregor, SE, 1976. Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. Agriculture Handbook, No.496., U.S. Government Printing Office.,Washington, D.C., 411pp.

TÜİK, 2009. Tarımsal Yapı İstatistikleri

TÜİK, 2010. Tarımsal Yapı İstatistikleri