" Farkındalık ve Markalaşma Adına "
balevi_slider_01.jpg balevi_slider_02.jpg balevi_slider_03.jpg balevi_slider_04.jpg balevi_slider_05.jpg balevi_slider_06.jpg balevi_slider_07.jpg balevi_slider_08.jpg

ARICILIK

Türkiye Arıcılığının Genel Durumu

Türkiye’de arıcılık neredeyse her bölgede yapılan geleneksel bir tarım faaliyeti olup, bugün ülkenin bütün illerinde arıcılık yapılmaktadır. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye’ de farklı ekolojik koşullara kolaylıkla uyum sağlayan birçok arı ırk ve ekotipi ile yıl boyu nektar ve polen sağlayan oldukça zengin floral kaynaklar bulunmaktadır. Türkiye’nin her bölgesinin kendine özgü çevre koşullarına sahip olması, buralarda çiçeklenme dönemlerinin farklı olması, daha fazla üretimi amaçlayan arıcılar için göçer arıcılık yapma nedenidir. Türkiye’ de koloni varlığının % 70–80’ ine sahip işletmeler kolonilerini gezdirerek üretim yaparken, toplam bal üretiminin, % 90’lık bölümünün bu işletmeler tarafından sağlandığı tahmin edilmektedir.

turkiyenin_ari_irk_ve_ekotipleri_ile_bunlarin_bolgelere_gore_dagilimi

Ülkenin başta Akdeniz ve Kıyı Ege olmak üzere, ılıman yöreleri arıcılar için kolonilerini kışlatma, zengin nektar ve polen kaynağı sağlama ve erken gelen bahardan yararlanma gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Buna ek olarak ülkenin güney batısında çam ağaçlarının üzerinde oldukça güçlü basura kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynak ülke bal üretiminin neredeyse üçte birini oluşturmaktadır.

ulkemizde_bal_kaynaklarinin_yogunluk_durumu_goz_onune_alinarak_bolgelere_gore_dagilimi

Koloni varlığı bakımında 1991-2009 yılları incelendiğinde koloni varlığının 1991 den bu güne yaklaşık ` artış gösterdiği görülmektedir. İlken kovan miktarında ise % 51 oranında azalış söz konusudur(çizelge 3). Dünya arıcılığı ile karşılaştırıldığında koloni başına verim bakımından yüksek üretim yapan ülkelerin gün geçtikçe koloni sayısında azalma izlenirken, koloni başına verim miktarı artmaktadır. Türkiye’ de üretici her gün artan girdilerle mücadele edebilmek için koloni başına artırması gereken verimi ne yazik ki kovan sayısını artırarak çözmeye çalışmaktadır.

Çizelge 3. Türkiye’ nin 1991-2009 Yılları Arasında Arıcılık Verileri
YıllarKöy SayısıYeni Kovan (adet)Eski Kovan (adet)Bal (ton)Balmumu(ton)
1991 21.540 3.161.583 266.859 54.655 2.383
1995 21.987 3.701.444 214.594 68.620 3.735
2000 22.571 4.067.514 199.609 61.091 4.527
2005 22.550 4.432.954 157.743 82.336 4.178
2009 21.469 5.210.481 128.743 82.003 4.385

turkiye_aricilik_haritasi