" Farkındalık ve Markalaşma Adına "
balevi_slider_01.jpg balevi_slider_02.jpg balevi_slider_03.jpg balevi_slider_04.jpg balevi_slider_05.jpg balevi_slider_06.jpg balevi_slider_07.jpg balevi_slider_08.jpg

ARICILIK

agac_ari_yuvasi

Muğla ili 644.505 koloni varlığı ile dikkat çekmektedir. Buna karşın 6.488 ton balı üretimi ile 3 sırada yer alırken koloni başına bal üretimi 10,1 kg görülmektedir. Bal üretiminde Ordu İli 10.380 ton üretimiyle ilk sırayı almaktadır(çizelge 5).

ari_kovanlari_toplu

Çizelge 5. Arıcılıkta Koloni Sayısı Bakımından İlk Sıralarda Yer Alan İllere Ait Veriler
İLKoloni VarlığıToplam Bal ÜretimiToplam Bal / Koloni (kg)
1 Muğla 644.505 6.488,1 10,1
2 Ordu 436.282 10.380,3 23,8
3 Adana 339.880 6.693,7 19,7
4 Aydın 186.541 2.849,2 15,3
5 Antalya 165.756 2.204,0 13,3
6 Sivas 158.616 2.749,4 17,3
7 İzmir 157.626 2.381,7 15,1
8 Mersin 152.031 2.522,3 16,6
9 Balıkesir 128.322 1.975,8 15,4
10 Trabzon 110.318 1.311,6 11,9
Türkiye 5.602.669 81.114,741 14,5

İller içerisinde Muğla ili özellikle geniş çam alanlarındaki güçlü basura kaynakları nedeniyle birçok göçer arıcının uğrak yeri olup, çam balı üretim zamanı özellikle Eylül - Aralık aylarında 1,5 milyona koloniyi barındırmaktadır.


Çizelge 6. Arıcılıkta Bal Üretimi Bakımından İlk Sıralarda Yer Alan İllere Ait Veriler
İLKoloni VarlığıToplam Bal ÜretimiToplam Bal / Koloni (kg)
1 Ordu 436.282 10.380,3 23,8
2 Adana 339.880 6.693,7 19,7
3 Muğla 644.505 6.488,1 10,1
4 Aydın 186.541 2.849,2 15,3
5 Sivas 158.616 2.749,4 17,3
6 Mersin 152.031 2.522,3 16,6
7 İzmir 157.626 2.381,7 15,1
8 Antalya 165.756 2.204,0 13,3
9 Erzurum 110.145 2.048,2 18,6
10 Balıkesir 128.322 1.975,8 15,4
Türkiye 5.602.669 81.114,741 14,5

Muğla iline ait arıcılık verileri incelendiğinde Tarım ilçe ve Muğla Arı Yetiştirici Birlikleri (MAYBİR) kayıtlarının birbirini tutmadığını görüyoruz. MAYBİR kayıtlarına göre Muğla ili 839.766 koloni sahipken tarım ilçe kayıtlarında bu rakam 699.993 dür.

İlçeler içersine koloni varlığı bakımından en yoğun ilçenin 141.074 ile Marmaris olduğunu görüyoruz. Marmaris yine göçer arıcılarında en önemli konaklama yeri olarak tercih edilen bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Çam alanları dışında zengin püren ve keçiboynuzu ve Datça’ya doğru kekik alanlarıyla dikkat çekmektedir.

Çizelge 6. Muğla İlinin İlçelerine Ait Arıcılık Verileri
İLÇEArıcılık Yapılan Köy Sayısıİşletme SayısıArılık SayısıToplam Koloni Sayısı
BODRUM 19 169 135 21.774
DALAMAN 9 260 219 48.082
DATÇA 10 160 149 33.936
FETHİYE 36 447 429 67.391
KAVAKLIDERE 9 34 33 4.625
KÖYCEĞİZ 19 599 539 130.331
MARMARİS 24 567 592 141.074
MERKEZ 18 353 363 69.837
MİLAS 80 822 779 140.062
ORTACA 11 130 117 20.294
ULA 26 502 508 112.024
YATAĞAN 33 324 302 50.336
Muğla İli 294 4.367 4.165 839.766

Muğla İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre 3.216 işletmeye ait toplam 699.993 koloni kovan başı 7 TL destek almıştır.

Çizelge 7.Tarım İl Müdürlüğü Kayıtlarına Göre Desteklenen İşletme ve Koloni Sayıları
İlçelerİşletme SayısıDesteklenen Koloni sayısı
BODRUM 99 16.589
DALAMAN 164 37.067
DATÇA 120 27.067
FETHİYE 339 51.569
KAVAKLIDERE 27 3.926
KÖYCEĞİZ 458 112.701
MARMARİS 444 118.272
MERKEZ 260 61.314
MİLAS 562 117.057
ORTACA 92 16.166
ULA 307 76.939
ULA(Bal Üreticileri Birl. Kayıtlı) 98 17.583
YATAĞAN 246 43.743
Muğla İli 3.216 699.993

Tarım İlçe Kayıtlarına göre 390 göçer arıcı toplam 89.682 koloni gelmiştir. MAYBİR yetkililerine göre bu orana il içersinde de gelenler eklendiğinde daha yüksek bir rakama ulaştığını belirtilmiştir.